CC De Borre

BRUNO VANDEN BROECKE, BART VOET & ESMÉ BOS

Liefde is van hout

Tickets

theater

Bart Voet en Esmé Bos zijn twee poëtische zielen, talenten vol ambacht, al heuglijk lang verknocht aan elkaar en aan de muziek: fado, volksliedjes, jazz… In alles horen en ademen zij muziek. Esmé zingt, Bart speelt. Zij vlechten in ‘Liefde is van hout’ hun muzikale frasen door een vertelling van Bruno Vanden Broecke.

Het wordt een gesproken lied,
een gezongen verhaal over liefde en een boom.
Grote liefde. En een grote boom.
Een pijnboom. Of een kastanje.
Dat laten we nog even open.

liefde is van hout
het woekert en groeit
het zoekt en het bloeit
het zit diep en kan hoog,
het wordt nat en staat droog.

het vermolmt en rot
het wordt gemaakt
kan kapot.

liefde is van hout:
het bestaat
en het is overal

 

van en met: Esmé Bos (zang), Bart Voet (muziek) en Bruno Vanden Broecke (spel), een productie van De Speelman in samenwerking met Het Laatste Bedrijf