CC De Borre

FOTOGRAAF M/V/X

CVO VOLT Leuven


blok 2 expo

CVO VOLT biedt sinds een aantal jaren een volwaardige opleiding fotografie aan in het volwassenenonderwijs en het tweedekansonderwijs. Deze tentoonstelling in de borre is het sluitstuk van deze fotografen in opleiding. Zij tonen hun eindwerkreeks en lichten op zaterdag graag hun portfolio toe.