CC De Borre

DUURZAME DORPEN

Verbroederingscomité 20 jaar Oña-Bierbeek


expo

Bierbeek verbroedert al 20 jaar met haar partnergemeente Oña in Ecuador. De tentoonstelling ‘Duurzame dorpen’ toont de verschillende projecten en activiteiten die doorheen de jaren bijdroegen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Deze doelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Zo zou de wereld er moeten uitzien in 2030. Samen zetten we onze schouders onder dit universele verhaal van duurzame ontwikkeling en duurzame wereldvrede.