CC De Borre

ISIS HERZIEN

Grafisch werk van Roeland Kotsch


expo

Roeland Kotsch presenteert de nieuwste fase van zijn Isis-project. Belangstelling voor de oude Egyptische cultuur en kennis van de West-Europese kunstgeschiedenis gaan bij hem samen met een eigen artistieke visie. Gehecht aan degelijk vakmanschap zoekt hij naar een synthese van traditie en vernieuwing, wars van en soms haaks op actuele ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. Tot die synthese hoort ook een hoogst persoonlijke combinatie van grafiek en schilderkunst.