CC De Borre

UIT AARDE EN VUUR

Geert Van der Borght


expo kunst

Na een lange carrière als keramist, besloot Geert Van der borght in 2002 het vertrouwde kader met sculpturaal werk te doorbreken. Hij gebruikt sindsdien veel verschillende materialen in zijn kunst: keramiek, hout, metaal, verf.

Sommige van zijn werken in deze expo bestaan uit een combinatie van klei en hout. Niet die klei vormt het uitgangspunt, maar wel het stuk hout dat reeds door de mens is bewerkt. 

Dit geeft hem de nodige inspiratie om de creatie in klei zodanig te voltooien dat er een natuurlijke binding ontstaat tussen de beide materialen. Ze vormen als het ware één geheel waarbinnen dezelfde geest zich manifesteert. De creatie is niet alleen een loutere weergave van hout en klei, maar staat juist symbool voor elke mogelijke relatie.