CC De Borre

EXTRA: BRUNO VANDEN BROECKE & PETER DE GRAEF

Niet doen! Niet doen! Niet doen!

Tickets

theater

Ik zag Bruno voor het eerst aan het werk in 'den elfde van de elfde'. We hadden daarin een paar scènes samen, die kregen we haast niet gespeeld van het lachen. Zo’n match heb je niet vaak met een collega. En als auteur geraak ik dan opgewonden omdat je voor zo iemand een partituur kan schrijven waarin je de grenzen kan opzoeken van het narratieve en het beeldende. Dus ik zit nu in de laatste rechte lijn van een merkwaardig stuk, voor ons twee geschreven. Al lezend en repeterend gaan we de mysteries die in de tekst verborgen zitten wel ontsluieren en verhelderen. En dan hoop ik te eindigen met een voorstelling die suggestief, brutaal, ontroerend en kwetsbaar is.” (Peter De Graef)