CC De Borre

GIP VBK - HEILIG HART-INSTITUUT HEVERLEE

GIP laatstejaarsleerlingen Vrije Beeldende Kunst (VBK)


expo

De leerlingen van het zesde jaar Vrije beeldende kunst van het Heilig Hartinstituut werken zelfstandig, onder begeleiding van een mentor, een jaar lang rond een thema voor hun geïntegreerde proef (GIP).  De GIP is een eindwerk waarmee ze het K.S.O. afronden. De tentoonstelling in cc de borre bevat een selectie van hun artistieke werken en vormt de kroon op hun werk.

DeKunst is te volgen op facebook De Kunst HHH en instagram kunsthhh