CC De Borre

SLAC/ACADEMIE BEELDENDE KUNST LEUVEN – FILIAAL BIERBEEK

kleine kinderen, grote kunst


kinderen vorming

Op een speelse manier leren kinderen verschillende technieken en materialen kennen en wordt hun waarneming aangescherpt. De onderwerpen worden steeds uit hun belevingswereld en uit de rijke kunstgeschiedenis geplukt.