CC De Borre

BEWEGENDE VERSTILLING

Fotografie van kOen moerman


expo kunst

De fotografie van kOen moerman is vrijpostig emotioneel. Zijn typische beeldtaal met wazige en bevlekte fragmenten, roept zowel sentiment als bevreemding op. Elke foto is duidelijk een deel van een verhaal. Het verhaal zelf wordt bewust niet prijsgegeven. kOen moerman is fotograaf en videokunstenaar. In beide media streeft hij naar een vorm van bewegende verstilling. Dit is geen contradictie. Onderliggend voel je het narratieve. Nooit ingevuld, nooit anekdotisch, maar sterk aanwezig. Daarnaast zorgt het werk voor een poëtische verstilling via beelden die het grensgebied tussen fotografie, film en schilderkunst aftasten.