CC De Borre

Momentum

Bart Reekmans met tekeningen, grafisch –en schilderwerk en objecten en hierbij een selectie van haiku door Annemie Van Baekel


expo

In de expo ‘Momentum’ tracht Bart Reekmans het waar, wanneer en waarom van het moment van zijn creaties te vatten door verschillende diverse fasen in zijn werk te illustreren. Hij is de alerte receptor van wat rondom hem als kunstenaar/observator plaatsgrijpt. Hij is als het ware een permanente absorberende spons van prikkels die zijn artistieke activiteit stuwen. Bart daagt het interpreterend vermogen van de waarnemer van zijn kunstwerken uit. Hij nodigt uit om de werken actief te doorgronden en te zoeken naar de diepliggende drijfveren van de kunstenaar.

Geïnspireerd door het werk van Bart, presenteert Annemie Van Baekel bij een selectie van zijn schilderijtjes haar haiku, Japanse schilderkunst.