CC De Borre

EXPO: ONRUSTIG BREIN

Chris Van Sweevelt met conceptuele kunst


expo

“Het brein is ons mooiste orgaan”, zei Oliver Sacks, en naar Chris haar mening is dit ook het meest ingewikkelde orgaan. Maar wat als dat brein faalt door een herseninfarct? Dat heeft zoveel impact op een mens en dat weet Chris uit eigen ervaring. Toch blijft zij niet bij de pakken zitten. Via conceptuele kunst brengt ze haar gedachten, emoties en ideeën over aan de toeschouwers.

De ‘groten’ Brancusi, Calder en Duchamp inspireren haar, geven haar energie, maar ook een zekere onrust die niet te temmen valt. Zij experimenteert heel graag, o.m. met één van haar lievelingsmaterialen: de ballon. Dit omwille van de grote elasticiteit ervan. Duizenden ballonnen die in een flexibele positie geplaatst kunnen worden, passen zich aan binnen de ruimte, in elke situatie, zoals ook HET BREIN dit kan!

Instagram vansweeveltchris