CC De Borre

POËZIEAVOND

Katleen Everaerts en studenten

Tickets

volwassenen vorming

In het kader van de expo ‘Gezelle ten voeten uit’, kan je genieten van de intieme Poëzie-avond ‘Guido Gezelle leeft’. Katleen Everaerts draagt, samen met haar studenten, guitige gedichten voor.