CC De Borre

RAAMTEKENINGEN


Qukeleku doorlopend Qukeleku

Wat thuis nooit mag, mag vandaag voor één keer wel: met
afwasbare stiften maken we feestelijke raamtekeningen. Geen
inspiratie? Werk verder op een bestaande tekening of schrijf een
feestelijke boodschap.