CC De Borre

veilig naar cultuur

Let op: sinds 29.10.2020 is het cultuurcentrum gesloten tot nader order. Enkel tentoonstellingen en vormingsactiviteiten voor kinderen gaan voorlopig door zoals gepland. Meer informatie vind je hier.

Onderstaande info is bijgevolg enkel van toepassing wanneer het cultuurcentrum weer geopend wordt.


Wat zijn we blij om jou en onze artiesten opnieuw te mogen verwelkomen! Dat een bezoek aan het cultuurcentrum er niet zal uitzien zoals voordien, staat jammer genoeg vast. We passen onze werking daarom dagelijks bij conform de geldende maatregelen. Zo strijden we samen tegen corona, maar ook voor cultuur! Op deze pagina geven we je graag een overzicht van wat we samen met jullie willen ondernemen om een cultuuruitstap zo veilig mogelijk te laten verlopen.

 

Algemene richtlijnen

 • Blijf thuis wanneer jij of iemand uit je gezin/bubbel ziek is. Mensen die ziek zijn of zich ziek voelen, mogen niet deelnemen aan een activiteit van cc de borre. Mensen die in de 7 dagen vóór de activiteit symptomen vertoonden of ziek waren, mogen niet deelnemen. Ook de gezinsleden en andere personen uit de bubbel van deze zieke/herstellende persoon mogen niet deelnemen (zie ook aangepaste regeling terugbetalingen hieronder).
 • Hou minstens 1,5 meter afstand, ten opzichte van wie niet in je bubbel zit.
 • Hoest of nies in je elleboog.
 • Beperk publieke activiteiten. De GEES raadt aan om per persoon zelfs één publieke activiteit per week bij te wonen, maar de inschatting van het risico maak je zelf.
 • Aandacht voor risicogroepen. Personen die deel uitmaken van een risicogroep moeten de afweging om al dan niet deel te nemen zelf maken. Tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is. Kinderen uit een risicogroep zijn welkom op de evenementen maar hun aanwezigheid impliceert dat hun ouders (eventueel na overleg met de huisarts of behandelende arts) een inschatting van het risico hebben gemaakt.

 

Wat we doen als cultuurcentrum

 • Beperkte zaalcapaciteit: om de social distance te kunnen garanderen, beperken we de capaciteit van de theaterzaal tot max. 100 plaatsen. Concreet zal er voor en achter telkens een rij worden vrijgehouden, alsook 2 stoelen tussen elk gezin/bubbel. 
 • Ventilatie: voor, tijdens en na elke voorstelling wordt de theaterzaal uitgebreid verlucht. We werken met een gebouwbeheerssysteem, met o.a. CO2-sensoren, dat de ventilatie-efficiëntie continu bewaakt.
 • Ontsmetten: na elke voorstelling worden ook (minstens) alle gladde oppervlakten ontsmet.
 • Toezicht: aan de ingang van de locatie staat vanaf 1 uur vóór en tijdens de activiteit een onthaalmedewerker. Er wordt op toegezien dat toeschouwers/deelnemers de geldende maatregelen strikt opvolgen.
 • Uitgewerkt circulatieplan: een gedetailleerd circulatieplan zorgt ervoor dat bezoekers aan het centrum voor sport, cultuur en bibliotheek elkaar niet hoeven te kruisen.
 • Contactloos scannen: tickets worden niet uitgewisseld met het personeel tijdens het scannen.
 • Aangepaste regeling terugbetalingen: cc de borre betaalt in normale omstandigheden geen tickets terug. Omdat we vandaag willen aanmoedigen dat mensen met ziektesymptomen thuisblijven, passen we deze regeling tijdelijk aan. Al wie ons uiterlijk een uur voor de voorstelling een seintje geeft, krijgt een waardebon in de plaats.
 • Maatregelen en protocollen op de voet volgen: uiteraard volgen we de evolutie van de coronacrisis op de voet en stellen we onze maatregelen waar nodig. We doen hiervoor ook steeds beroep op de protocollen die voor onze sector worden uitgewerkt.
 • Crew: onze medewerkers, vrijwilligers, artiesten en technici maken er een erezaak van om alle maatregelen stipt na te leven. 
 • Drankjes: Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen kan je al dan niet iets gaan drinken in het borrestaminee. het borrestaminee is coronaveilig volgens de verplichtingen van de horecasector. Bij voorstellingen is er een rechtstreekse toegang vanuit de expohal. 

 

Tickets

 • De coronamaatregelen die we nemen op het gebied van ticketverkoop vind je hier.

 

Op de activiteit zelf

 • Breng je ticket altijd zelf mee: print je ticket thuis af of laat het scannen op je smartphone. Lukt dit niet? Haal je ticket dan vooraf op binnen de openingsuren van het onthaal. Bij de voorstelling zelf blijft de ticketbalie gesloten.
 • Kom op tijd: 1 uur vóór de voorstelling staan onze medewerkers ter beschikking om je wegwijs te maken in de veiligheidsmaatregelen. We openen de deuren een half uur voor aanvang van de voorstelling. Zo kunnen we het binnengaan in de theaterzaal spreiden.
 • Kom binnen langs de ingang aan de bovenparking / expohal: om de circulatie in de borre in alle veiligheid te laten verlopen, scheiden we de bezoekers waar mogelijk. Kom jij voor een culturele activiteit naar ons centrum, neem dan de ingang langs de bovenparking (expohal). De capaciteit van de bovenparking is beperkt. Parkeer je daarom op de benedenparking en loop een stukje om.
 • Rolstoelgebruiker of slecht te been? We laten je graag langs de nooduitgang van de theaterzaal het gebouw betreden. Neem contact met ons op via cc@deborre.be of 016 46 14 00 voor meer informatie.
 • Hou afstand met anderen: blijf voor het binnengaan ter plaatse in je bubbel en hou afstand ten opzichten van anderen. Wacht tot je contactbubbel volledig is vooraleer de locatie binnen te gaan. Ook binnen hou je afstand.
 • Mondmasker verplicht: het is voor het bijwonen van culturele activiteiten verplicht om van begin tot eind (betreden tot het verlaten van het gebouw) een mondmasker te dragen voor al wie ouder is dan 12 jaar.
 • Ontsmet je handen: bij het binnenkomen is handgel standaard aanwezig.
 • Respecteer de aangeduide signalisatie in de borre: we hebben een uitgebreid circulatieplan opgesteld dat een veilig bezoek toestaat. De nodige signalisatie maakt je wegwijs in het gebouw, heb hier a.u.b. oog voor.
 • Vestiaire/kapstokken: om een samenloop te vermijden is er geen vestiaire tijdens onze voorstellingen. Je kan je jas meenemen in de zaal.
 • Toiletbezoek enkel voor en na de voorstelling: eens je hebt plaatsgenomen in de theaterzaal, kan je deze pas verlaten aan het einde van de voorstelling. Hou hier rekening mee (de duur van de voorstelling vind je bij 'programma'). Volg bij een toiletbezoek de aangegeven hygiënerichtlijnen.
 • Blijf zitten aan het einde van de voorstelling: zodra de voorstelling op z'n einde loopt en de lichten aangaan, zullen onze medewerkers richtlijnen geven over het buiten gaan van de zaal.
 • Blijf niet napraten in de zaal of expohal. Je kan terecht in het borrestaminee om een glas te drinken met je bubbel, of ga meteen naar buiten.

 

Corona – aanspreekpunt

 • De algemene coronaverantwoordelijke voor cultuurcentrum de borre is Ilse Machielsen (ilse.machielsen@deborre.be). Zij maakte het algemene preventiedraaiboek op en brieft vooraf de medewerkers, vrijwilligers, artiesten en technische crew over de basisprincipes. 
 • Per activiteit is er een corona-aanspreekpunt. Deze persoon handelt naar de afspraken in het algemene en het specifieke draaiboek.