CC De Borre

veilig naar cultuur

Wat zijn we blij om jou en onze artiesten opnieuw te mogen verwelkomen! Dat een bezoek aan het cultuurcentrum er niet zal uitzien zoals voordien, staat jammer genoeg vast. We passen onze werking daarom dagelijks bij conform de geldende maatregelen. Zo strijden we samen tegen corona, maar ook voor cultuur! Op deze pagina geven we je graag een overzicht van wat we samen met jullie willen ondernemen om een cultuuruitstap zo veilig mogelijk te laten verlopen.

CIRM

 • De theaterzaal van de borre beschikt over een CIRM-attest en is dus geschikt bevonden (o.m. door een goede ventilatie) voor het organiseren van indoor activiteiten die rekening houden met de geldende regels.
 • De maximumcapaciteit van onze theaterzaal bedraagt volgens de CIRM 120 zitplaatsen.


Tickets

 • Koop je tickets zoveel mogelijk online.
 • Reserveer per bubbel.
 • Breng je ticket altijd zelf mee: print je ticket thuis af of laat het scannen op je smartphone. Lukt dit niet? Haal je ticket dan vooraf op binnen de openingsuren van het onthaal. Bij de voorstelling zelf blijft de ticketbalie gesloten.


Zitplaatsen

 • Om de afstand tussen de bubbels te garanderen, verkopen we onze tickets voorlopig ongenummerd.
 • Plaatsen worden toegekend bij aankomst.
 • Links en rechts van je bubbel blijven er 2 stoelen open. Voor en achter je bubbel blijft een hele rij stoelen vrij.
 • Zorg dat je bubbel volledig is vooraleer je de zaal binnenkomt. Verzamel zoveel mogelijk buiten.

 

Algemene spelregels

 • Kom op tijd: we openen de deuren een half uur voor aanvang van de voorstelling. Zo kunnen we het binnengaan in de theaterzaal spreiden.
 • Door werken aan de bovenparking, passen we ons circulatieplan opnieuw aan. Kom binnen langs de hoofdingang en volg de signalisatie naar de theaterzaal. 
 • Hou 1,5 m afstand t.o.v. andere bezoekers/bubbels.
 • Draag een mondmasker van begin tot eind. Verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar.
 • Ontsmet je handen: bij het binnenkomen is handgel standaard aanwezig.
 • Toiletbezoek enkel voor en na de voorstelling. Volg bij een toiletbezoek de aangegeven hygiënerichtlijnen.
 • Blijf zitten aan het einde van de voorstelling: zodra de voorstelling op z'n einde loopt en de lichten aangaan, zullen onze medewerkers richtlijnen geven over het buiten gaan van de zaal.
 • Blijf niet napraten in de zaal of expohal. Je kan terecht in het borrestaminee om een glas te drinken met je bubbel of ga meteen naar buiten.


Wat we doen als cultuurcentrum

 • Beperkte zaalcapaciteit: om de social distance te kunnen garanderen, beperken we de capaciteit van de theaterzaal. Concreet zal er voor en achter telkens een rij worden vrijgehouden, alsook 1 stoel tussen elk gezin/bubbel. 
 • Ventilatie: voor, tijdens en na elke voorstelling wordt de theaterzaal uitgebreid verlucht. We werken met een gebouwbeheerssysteem, met o.a. CO2-sensoren, dat de ventilatie-efficiëntie continu bewaakt.
 • Ontsmetten: na elke voorstelling worden ook (minstens) alle gladde oppervlakten ontsmet.
 • Toezicht: aan de ingang van de locatie staat vanaf 1 uur vóór en tijdens de activiteit een onthaalmedewerker. Er wordt op toegezien dat toeschouwers/deelnemers de geldende maatregelen strikt opvolgen.
 • Uitgewerkt circulatieplan: een gedetailleerd circulatieplan zorgt ervoor dat bezoekers aan het centrum voor sport, cultuur en bibliotheek elkaar niet hoeven te kruisen.
 • Contactloos scannen: tickets worden niet uitgewisseld met het personeel tijdens het scannen.
 • Aangepaste regeling terugbetalingen: cc de borre betaalt in normale omstandigheden geen tickets terug. Omdat we vandaag willen aanmoedigen dat mensen met ziektesymptomen thuisblijven, passen we deze regeling tijdelijk aan. Al wie ons uiterlijk een uur voor de voorstelling een seintje geeft, krijgt een waardebon in de plaats.
 • Maatregelen en protocollen op de voet volgen: uiteraard volgen we de evolutie van de coronacrisis op de voet en stellen we onze maatregelen waar nodig. We doen hiervoor ook steeds beroep op de protocollen die voor onze sector worden uitgewerkt.
 • Crew: onze medewerkers, vrijwilligers, artiesten en technici maken er een erezaak van om alle maatregelen stipt na te leven. 
 • Drankjes: Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen kan je al dan niet iets gaan drinken in het borrestaminee. het borrestaminee is coronaveilig volgens de verplichtingen van de horecasector. 

 

Corona aanspreekpunt

 • De algemene coronaverantwoordelijke voor cultuurcentrum de borre is Ilse Machielsen (ilse.machielsen@deborre.be). Zij maakte het algemene preventiedraaiboek op en brieft vooraf de medewerkers, vrijwilligers, artiesten en technische crew over de basisprincipes. 
 • Per activiteit is er een corona-aanspreekpunt. Deze persoon handelt naar de afspraken in het algemene en het specifieke draaiboek.