CC De Borre

ECOLE DE CLOWN

Bonimenteurs


mobiele acts / acts mobiles Feest in het bos

Daphné en haar clowns zullen je welkom heten en zijn onze gidsen tijdens het festival. Clown zijn, is het enige vak dat onhandigheid en het lachwekkende tot kunst verheft. In een cultuur waar vooral belang wordt gehecht aan prestaties en succes is dat best gedurfd.

Daphné et ses clowns vont nous accueillir et nous guider pendant le festival. Le clown est la seule discipline qui élève la maladresse et le ridicule au rang d’art. Dans un monde où l’on voue un culte à la performance et à la réussite, c’est un peu osé.

www.ecoledeclown.be