CC De Borre

AMBER VZW


Goed doel Warmste Week

WAT?
Amber vzw (ambulante begeleidingsdienst regio Leuven) is een organisatie binnen de jeugdzorg. Ze begeleiden kwetsbare gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar die vragen hebben rond opvoeding, alsook kwetsbare jongeren die zelfstandig willen gaan wonen. De begeleidingen zijn mobiel en vinden plaats in de eigen leefcontext. Amber vzw luistert naar wat de gezinnen en jongeren echt nodig hebben en ondersteunt hen waar nodig. Daarnaast biedt de organisatie ook de module conflicthantering aan. Dit traject bestaat uit een achttal gesprekken waarin ze met opvoedingsfiguren in (hoog)conflictueuze gezinssituaties werken rond de onderlinge communicatie, het hanteerbaar maken van conflicten en het effect van de conflicten op de kinderen.

LINK MET DE GEMEENTE BIERBEEK?
Sinds de oprichting in 1985, begeleidt Amber vzw jongeren en gezinnen in het bestuurlijk arrondissement Leuven. Nadat ze bijna 30 jaar huurden in Leuven en Wilsele, kochten ze in 2014 een pand in Korbeek-Lo. Op dit moment zijn er grote verbouwingswerken bezig om enerzijds onze kantoren te moderniseren en anderzijds 2 studio’s voor onze jongeren te creëren. Vanaf 2020 zullen we terug in onze definitieve stek in Korbeek-Lo intrekken.

PROJECT?
Dankzij jullie steun wil Amber vzw inzetten op drie concrete acties:

  1. Het maken een financiële pot ‘steun voor gezinnen en jongeren’ waarop ouders en en kinderen beroep kunnen doen om hun ontwikkelings- en integratiekansen te vergroten. Het gaat hier vaak over vrijetijdsbesteding, maar soms ook over noodzakelijke aankopen zoals bijvoorbeeld een buskaart om een tiener naar school te laten gaan.
  2. Het samenstellen van startpakketten met informatief materiaal en een basisuitzet voor jongeren die zelfstandig gaan wonen.
  3. Het inrichten van de doorgangsstudio’s waarin jongeren tijdelijk verblijven zodat er tijd is om samen met een begeleider een meer definitieve woonst te vinden.