CC De Borre

AVE REGINA


Goed doel Warmste Week

WAT?
Ave Regina is een begeleidingscentrum dat een warme omgeving en geïndividualiseerde zorg biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een bijzondere ondersteuningsnood, én hun netwerk.  Vanuit het geloof in hun groei en persoonlijke ontwikkeling wordt flexibel en creatief ingespeeld op de zorgvragen en -behoeften. Steeds wordt een zo zelfstandig mogelijk leven en het vinden van een gelijkwaardige plaats in de samenleving beoogd. Ave Regina biedt dan ook ondersteuning aan onder de vorm van mobiele en ambulante begeleiding, dagondersteuning en/of woonondersteuning.

LINK MET DE GEMEENTE BIERBEEK?
De hoofdzetel en verschillende woonhuizen van Ave Regina zijn gevestigd in Lovenjoel. Ave Regina en gemeente Bierbeek zijn regelmatig partners voor (locatie)projecten, De Lovenier zorgt wekelijks voor soep op het werk en sociale kruidenier Savooi vindt bij Ave Regina een ideale stek.

PROJECT? 
De cliënten van Ave Regina zijn vaak prikkelgevoelig en hebben soms een beperkte frustratietolerantie. Daarom ligt het accent sterk op zoveel mogelijk preventief werken waarbij rustmomenten en momenten met individuele aandacht binnen en buiten de groep worden ingelast.  De cliënten kiezen zelf hoe ze deze tijd aangenaam kunnen doorbrengen (rust, muziek, snoezelen, spel,…). Met jullie steun wil Ave Regina op verschillende locaties ‘chill out rooms’ inrichten. Dat zijn veilige, prikkelarme ruimtes met duurzaam materiaal waarbij de focus ligt op rust en positieve ervaringen. Elke euro brengt ons een stapje dichter bij. Dus zet je beste beentje voor en steun ons project. In naam van de cliënten van Ave Regina alvast een welgemeende dankjewel!