CC De Borre

VERSE SOEP FOR LIFE

door De Lovenier


Activiteit Warmste Week Warmste Week Bierbeek

De Lovenier organiseert dagondersteuning voor bewoners van Ave Regina die niet buitenshuis werken. Ze doen dit via verschillende ateliers (voeding, handwerk, crea, tuinwerk). Samen met een begeleider maken de cliënten van De Lovenier elke dinsdagmiddag overheerlijke soep voor het personeel van de gemeente en het OCMW. 

Speciaal voor de Warmste Week maken ze deze soep ook voor jou. En voor het goede doel natuurlijk. Op dinsdag 18 december wordt die heerlijke soep ook voor jou geserveerd. Trommel familie, vrienden, studenten, collega's,.. op en komen genieten van een warme kop soep.

een warme actie van Ave Regina t.v.v. Ave Regina