CC De Borre

expo

alt

FOTOTENTOONSTELLING SEEN 2023

Collectief SEEN

expo
SEEN is een groep van een 15-tal fotografen, elk met een artistiek profiel, de meesten met een opleiding fotografie. De expo ‘SEEN 2023’ toont een selectie van alle werken waarbij de toeschouwer zich kan laten verrassen door de zeer diverse aanpak van de verschillende fotografen.
alt

FOTOGRAAF M/V/X

CVO VOLT Leuven

expo
CVO VOLT biedt sinds een aantal jaren een volwaardige opleiding fotografie aan in het volwassenenonderwijs en tweedekansonderwijs. Deze tentoonstelling in de borre is het sluitstuk van hun opleiding. Zij tonen hun eindwerkreeks en lichten graag hun portfolio toe.
alt
Monique Donkers en Vicky Gruyters tonen samen de donkere werking van het tijdsverloop, in de relatie tussen mens en natuur en ook die tussen mensen onderling. Ze verstillen de tijd in hun kunst en doen ze stollen tot een ogenschijnlijk willekeurig moment.
alt

GIP VBK - HEILIG HART-INSTITUUT HEVERLEE

expo
De leerlingen van het zesde jaar Vrije Beeldende Kunst van het Heilig Hartinstituut werken een jaar lang rond een thema voor hun geïntegreerde proef (GIP). In de eindfase tonen ze een selectie van hun artistieke werken aan een groter publiek. Deze tentoonstelling is de kroon op hun werk.