CC De Borre

HEILIG HART HEVERLEE - VRIJE BEELDENDE KUNST

GIP - eindproject leerlingen


SEIZOEN 2024-2025 expo

De leerlingen van het zesde jaar Vrije beeldende kunst van het Heilig Hartinstituut werken zelfstandig, onder begeleiding van een mentor, een jaar lang rond een thema voor hun geïntegreerde proef (GIP).  De GIP is een eindwerk waarmee ze het K.S.O. afronden. De tentoonstelling in cc de borre bevat een selectie van hun artistieke werken en vormt de kroon op hun werk.