CC De Borre

Scholen

Wat zijn het vandaag vreemde tijden! In maart kwam er abrupt een einde aan onze en jullie gekende manier van werken. Vandaag zoeken we allemaal naar manieren om binnen de geldende veiligheidsregels onze werking te laten draaien, maar plannen op lange termijn is en blijft moeilijk. Toch willen we graag uitgaan van het beste scenario en jullie ons programma voor volgend schooljaar bezorgen. Hopend dat we jullie ook volgend schooljaar talrijk en op een veilige manier kunnen ontvangen!

Mail voor meer info over inschrijvingen naar goele@deborre.be.

SCHOLENAANBOD

Geen resultaten gevonden